SGK Form Ve Dilekçeler

Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli
GSS Giriş Bildirgesi
Sigortalı Bildirim Belgesi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b) 
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-c) Açıklama 
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/1-a-b) Açıklama
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1-c) 
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1-a-b) 
Sigortalılık Muafiyet Belgesi
Tecil ve Taksitlendirmeye İlişkin Talep Formlar
İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi 
İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi (5434)


BAĞKUR İÇİN STANDART FORM VE DİLEKÇELER

(*)Ek 19’uncu maddeye göre sigortalılığın durdurulması talebi
1479 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur sigortalılık belgesi 
1479 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur sigortalılık belgesi
1479 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık talep dilekçesi
1479 sayılı Kanuna göre sigortalılık tespit belgesi
1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre Bağ-Kur basamak yükseltme dilekçesi
1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalıların askerlik süresini borçlanma hizmet cetveli
2108 sayılı Kanuna tabi muhtarların borçlanmaya esas hizmet süreleriyle ilgili dilekçe ve taahhütname
2108 sayılı muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasası gereğince mülki amirliklerince Bağ-Kur’a verilmek üzere düzenlenen borçlanmaya esas hizmet belgesi
2926 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur sigortalılık belgesi
Bağ-Kur sigortalısı olanların 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talep dilekçesi
Muhtarlar için Bağ-Kur sigortalılık belgesi
Prime Esas Günlük Kazançlara İlişkin Beyan Formu
Sigortalı Bildirim Belgesi
Sigortalılık değerlendirme talep dilekçesi
Sigortalılık süresi tespit talep dilekçesi 
Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Talep Dilekçesi
Tahhütname
Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların bildirim yazısı
Tevkifat yapılmaması talep dilekçesi
Yurtdışı borçlanma talep dilekçesi
İhya Talep dilekçesi
İsteğe bağlı sigortalıların 10 yıllık borçlanması ile ilgili taahhütname 


EMEKLİ SANDIĞI STANDART FORM VE DİLEKÇELERİ 

1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi 
5473 SK Ek Ödeme 
Askerlik Borçlanması 
Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için) 
Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20,Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için) 
Bakım İlişkisi Beyan Belgesi 
Bakım İlişkisi Beyan Belgesi 
Banka Değişikliği Talep Formu 
Dul-Yetim Maaş Başvurusu 
Erkek Yetim Taahhütname Formu 
Evlenme İkramiyesi 
Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Formu 
Görev Tazminatı 
Hizmet Birleştirme 
Hizmet Borçlanması
Hizmet İhyası Dilekçesi (5510 S.K 4/c Statüsünde Çalışanlar İçin)
Hizmet İhyası Dilekçesi (5510 S.K. 4/a ve 4/b Statüsünde Çalışanlar İçin)
-Kesenek İadesi
Kimlik Araştırma
Kontrol Muayene Taahhütnamesi 
Mal Bildirimi 
Mal Bildirimi 
Mal Bildirimi 
Muhtaçlık
Muhtaçlık ve Mal Beyan Formu 
Optik Başvuru İçin Gereken Belgeler 
Optik Sözleşmesi 
Optik Sözleşmesi 
Sağlık Kurulu Raporu (Özürlüler için) 
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu 
Temsil Tazminatı 
Toptan Ödeme 
Toptan Ödeme Talep Dilekçesi 
Vasi Taahhütnamesi 
Yoklama Belgesi – Ön Yüz – Arka Yüz 
Özürlü Aylığı 
Öğrenci Taahhütnamesi 
İsteğe Bağlı İştirakçi 

SSK İÇİN STANDART FORM VE DİLEKÇELER

Askerlik Borçlanması Talep Dilekçesi
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (4/a sigortalıları için) (EK-9)
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (4/a sigortalıları için)(Arka Yüz)(EK-9)
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (4/a sigortalıları için)(Devam Sayfası)(EK-9)
Dilekçe Örnekleri
Hekim Yetkilendirme Talep Formu
Hizmet Akdi ile Çalışanlar İçin Çalışabilir Kâğıdı
Personel Emeklilik Belgesi
Sağlık Belgesi (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocukları ile Ana ve Babasına Ait)
Sağlık Belgesi (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocukları ile Ana ve Babasına Ait) (Ek-6)
Sağlık Yardımı Talep Ve Taahhüt Formu
Serbest Muhasebecilik (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Hizmetlerine İlişkin Bildirim Formu (Ek-9)
Sigorta Kolu Tercih Bildirimi
Sigortalı Bildirim Belgesi (Ek-7)
Sigortalı Hesap Fişi
Sigortalı Hesap Fişi (Ek-11)
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Ek-2)
Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu (Ek-8)
Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi
Vizite Kağıdı (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarına Ait) (Ek-5)
Vizite Kağıdı (Sigortalının Eşi ve Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarına Ait, Ek 5)
Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait, Ek 4)
e-Borcu Yoktur Başvuru Formu
Çalışılmadığına Dair Bildirim
İnşaatın İkmal Edilen Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel (Ek-10)
İstek ve Tescil Belgesi
İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi
İş Göremezlik Belgesi
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
İşyeri Bildirgesi (Ek-6)
İşyeri Hekim Beyan Taahhüt Belgesi(Ek-2)