Muhtarlık İşlemleri

YERLEŞİM YERİ BELGESİ
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
FAKİRLİK BELGESİ
NAKİL BELGESİ
NÜFUS CÜZDANI TALEP BELGESİ
FORM (5) KAYMAKAMLIK BİLDİRİM FORMU
TEBLİGAT İŞLEMLERİ
ASKER YOKLAMA KAĞIDI

MUHTARLIKTA YAPILAN İŞLEMLER
MUHTARLIĞA KAYIT:
Mahalleye yeni taşınanlar, 1774 sayılı “Kimlik Bildirme Yasası’na” göre, daha önceki mahalle muhtarlığından almış oldukları fotoğraflı Nakil Belgesi ve Adrese Dayalı Nüfus Kaydı için nakil olacağı İlçe Nüfus idaresinden alınmış Adrese Dayalı Nüfus Sayım yazısı ile birlikte yeni adreslerine kayıt yaptırabilirler.
NÜFUS CÜZDANI ÇIKARMAK İÇİN :

  Nüfus cüzdanını yenileme, değiştirme veya kayıp olma durumunda, muhtarlıktan alınan Zayi Belgesi ile bağlı bulunan nüfus müdürlüğüne başvurularak çıkarılır. Zayi Belgesi için son altı ayda çekilmiş üç adet aynı poz fotoğraf gereklidir. Yeni doğan çocukların nüfus kağıdını çıkarmak için her hangi bir belge almadan doğum raporuyla Nüfus Müdürlüğüne başvurulabilir.

İKAMETGAH: (YERLEŞİM YERİ BELGESİ)

  Muhtarlığımızda kaydınız varsa, nüfus cüzdanınızla birlikte muhtarlığımıza gelerek adınıza düzenlenmiş "YERLEŞİM YERİ " belgesini alabilirsiniz.

NÜFUS SURETİ:
Muhtarlığımızda kaydınız var ise kimliğinizle beraber gelerek adınıza düzenlenmiş belgeyi alabilirsiniz.
EVLİLİK İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NDE KAYIT OLMAK İÇİN GEREKEN İŞLEMLER
Adrese Dayalı Nüfus Sayımı için adres değiştiren vatandaşlarımız,muhtarlığa başvurmadan önce taşındıkları ilçe nüfus idarelerine üstlerine kayıtlı fatura(elektrik,su,telefon,doğalgaz)veya kiracı ise noter onaylı kira kontratı,evsahibi ise tapu ile müracaat edeceklerdir.

Çifte ait ikametgah senetleri
Nüfus Müdürlüğünden nüfus kayıt örnekleri
Kadın ve erkeğin herbirinin 6’şar fotoğrafı
Evlenecek çift müracaata beraber gelmek zorundadır
Sağlık raporu
Kimlik asılları ve fotokopileri
3816 SAYILI KANUNA GÖRE İŞ VE İŞLEMLERİ
YEŞİLKART BAŞVURU KOŞULLARI
1- Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde aylık geliri veya aile içindeki gelir payı 1475 Sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ ünden az olan vatandaşlar
2- Özel Kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlar ( örneğin 2022 sayılı Yasadan yararlananlar )
GEREKLİ BELGELER VE AÇIKLAMALAR
1- Aynı hane halkından yeşil kart talep edenlerin aynı form ile başvuruda bulunmaları asildir.( Başvurular İl Sağlık Müdürlüğü Yeşil Kart Şubesine bizzat yapılır.)
2- Ayın haneden yaşayanlardan bir veya birkaçı talep etmemiş olsa dahi, hane halkının tamamı formda gösterilir.
3- Başvuru, velayet veya vesayet altında bulunan kimseleri de kapsıyorsa, bu kişiler adına Kanuni temsilci olarak başvuruda bulunulduğu bildirilir.
4- Ayni form ile yapılan yeşil kart talepleri, hane halkından hane halkı reisi dışında kalan kişileri de kapsıyorsa ise, formun beyan ve taahhüdü gösteren bölüme, isimleri ayrı ayrı gösterilerek bunlar tarafından da imzalanır.
5- Yeşil kartın kayıp olunması halinde yahut sevk zincirinin değişmesini gerektiren hallerde Yeşil Kart ve Yeşil Kart sağlık cüzdanı, ilgililerin talebi üzerine, Yeşilkart uygulaması kayıt defterinde Yeşilkart bilgi ve işlem dosyasındaki bilgiler esas alınarak, tekrar verilir. Verilen sağlık hizmeti sebebi ile sayfaların tükenmesi halinde, Yeşil kartın ibrası ve cüzdan’ın geri verilmesi şartı ile yeniden verilmiş olduğu cüzdanın fotoğraflı sayfasına işlenerek ve ilgilinin Yeşilkart numarası aynen korunarak yeni cüzdan tanzim edilir.
6- Yeşil Kart alma talebinde bulunanlarının talepleri İl İdare Kurulunca Reddedilirse, hiçbir surette yeşil kart verilmez.
7- Başka İl ve İlçe Nüfuslarına kayıtlı olanların araştırmaları oralardan da yapılır.

VAKIF ve EĞİTİM YARDIMLARI BAŞVURU BELGELERİ
A) Genel Yardımlar:
a) Sosyal Destek Nakdi Yardımlar

 1. Tuzla İlçesi hudutlarında ikamet eden vatandaslarımızdan istenen belgeler:
 • Dilekçe
 • İkametgah Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Varsa Yeşil kart ön yüzü Fotokopisi
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Ailede Hasta veya Özürlü varsa Saglik Kurulu Raporu
 • Yangin,Sel vb. afetler için Rapor
  b) Eğitim Yardımı
 1. İlçe SYDV ‘den gönderilen başvuru formları İlçemizde mevcut tüm okullarda bulunmaktadır. Başvurular Okul Müdürlüklerine veya Müdürlük tarafından görevlendirilen bir yöneticiye yapılacaktır.
 2. Yöneticiler ve öğretmenler, Şartlı Nakit Transferi hedef kitlesinde yer alması muhtemel öğrencilerin ailelerini başvuru yapmaya yönlendirirler.
 3. Başvuru formları, ekleri ile birlikte Okul Müdürlüğü tarafından SYDV ‘ye teslim edilir.

PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Pasaport form dilekçesi (müracatta verilir).
 2. Nüfus cüzdanı aslı,fotokopisi.(t.c. kimlik no’lu)
 3. Pasaport harcı (Kağıthane kaymakamlığına yatırılacak)
 4. Temdit (uzatma) için 3 adet (4.5×6 )vesikalık fotoğraf.
 5. Yeni müracaat için 2 adet (4.5×6 )vesikalık fotoğraf.
 6. Reşit olmayanlar ,18 yaşından küçükler, mahcurlar için noterden anne ve baba muvafakatnamesi.
 7. Yurt dışı doğumlu olanlar nufus müdürlüğünden alınma açıklamalı nufus kayıt örneği getirecekler
 8. Yurt dışında işçi-işçi çocuğu-işçi ailesi olanlar iş kurumundan belge alacaklar.
 9. Pasaportuna meslek yazdıracaklar meslekleri ile ilgili belgelerin asıllarını ve fotokopilerini getirecekler.
 10. Nufus bilgilerinde düzeltme olanlar nufus müdürlüğünden açıklamalı nufus kayıt örneği yada mahkeme kararı getirecekler.

SİLAH RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
BULUNDURMA:
1 ) Dilekçe (yenilemede eski ruhsat fotokopisi eklenecek)
2 ) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüğünden)
3 ) İkametgah (Silah ruhsatı için, karakoldan onaylı, fotoğraflı)
4 ) Nüfus cüzdanının 3 adet fotokopisi
5 ) Sağlık Raporu (Psikolojik, Nörolojik, ve Fiziki bakımdan sakınca olmadığına dair sağlık kurulu raporu)
6 ) Sabıka Kaydı (Büromuzdan temin edilecek evrak ile alınacaktır.)
7 ) 4 Adet vesikalık fotoğraf (Silah M.K.E. kurumundan alınacaksa 6 adet)
8 ) Yarım kapaklı dosya
TAŞIMA:
1 ) Dilekçe(yenilemede eski ruhsat fotokopisi eklenecek)
2 ) İkametgah (silah ruhsatı için, karakoldan onaylı, fotoğraflı)
3 ) 2 Adet Nüfus Cüzdan Sureti
4 ) 1 Adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği(nüfus müdürlüğünden)
5 ) 3 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6 ) 1 Adet Vergi Levhası
7 ) 1 Adet Şirket Ana Sözleşmesi
8 ) 1 Adet Son Yayınlanan Ticari Sicil Gazetesi
9 ) 1 Adet Ara Ticari Sicil Gazetesi
10 ) 1 Adet İmza Sirküleri
11 ) 1 Adet Yönetim Kurulu Kararı(Ortaklar Kurulu Kararı)
12 ) 1 Adet Ticaret Odası Faaliyet Belgesi(Aslı ve yeni tarihli)
13 ) 1 Adet Sanayi Odası Faaliyet Belgesi(Aslı ve yeni tarihli)
14 ) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Hissedarlarının Birer Adet Nüfus Cüzdan Fotokopileri(kuruluştan buyana)
15 ) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf(Silah M.K.E. kurumundan alınacaksa 6 adet)
16 ) Sağlık Raporu(Psikolojik, Nörolojik, ve Fiziki bakımdan sakınca olmadığına dair sağlık kurulu raporu)
17 ) Sabıka Kaydı (Büromuzdan verilecek evrak ile temin edilecektir)
NOT: 2-3-4-5-6-7-8-9-10 ve 11.maddelerde istenilen belgelerin ASLI VEYA NOTER TASTİKLİ FOTOKOPİLERİ

MUHTARLIK ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ :
Haftaiçi Sabah : 08.30 / 12:00 – Öğlen : 13:30 / 17.00
Cumartesi / Pazar – Dini ve Resmi Tatil Günlerinde Muhtarlığımız Hizmet Vermemektedir.